پرش لینک ها

مانیفِست کنفرانس

اگر بانک های ما بهترین زیرساخت های بانکداری الکترونیک را هم در اختیار داشته باشند اما نتوانند جریان فروش و بهینه سازی فرآیندهای سودآوری را به درستی مدیریت کنند سرمایه گذاری های کلان در آن بخش نیز امری بیهوده خواهد بود.

برگزاری شش دوره منظم کنفرانس بانکداری الکترونیک در سال های پایانی دهه هشتاد و سال های ابتدایی دهه 90 توسط بخش خصوصی به عنوان اولین و بزرگترین رویداد جریان ساز در صنعت بانکداری کشور شرایطی را به وجود آورد که بخش دولتی اهمیت ماجرا را درک کرد و هشت سال پیش برگزاری سالانه کنفرانسی تحت عنوان نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک را شروع کرد.
اگر کمترین دستاورد آن روزها را که کنفرانس بانکداری الکترونیک بدون حمایت جدی و با سخت ترین شرایط برگزار شد و توانست نقش مهم و جدی در فرهنگ سازی و توسعه علمی و کاربردی بانکداری الکترونیک کشور داشته باشد، ایجاد توجه و اقدام عملی بخش دولتی و بانک های کشور برای توسعه زیرساختی بانکداری الکترونیک بوده باشد میتوان ادعا کرد که شش دوره کنفرانس بانکداری الکترونیک مأموریت خود رابه درستی انجام داده است.
با این مقدمه باید اذعان داشت که در شرایط فعلی مسئله اصلی نظام بانکی کشور دیگر مقوله زیرساخت به مفهوم عام آن یعنی توسعه سخت افزاری،نرم افزاری، ارتباطی و امنیتی نیست. چراکه در شرایط فعلی بانک های ایرانی به سطح قابل قبول و در پاره ای موارد فراتر از استانداردها رسیده اند.
بنابراین دبیرخانه کنفرانس بانکداری الکترونیک بر اساس بررسی های متعدد به این نتیجه رسیده است که در شرایط حاضر نظام بانکی کشور نیاز به توسعه علمی و رسیدن به متدلوژی های اجرایی در حوزه مفاهیم مهندسی و مدیریت خدمات در نظام بانکی و به عبارت بهتر در صنعت مالی کشور دارد.
به صراحت و جرت باید اذعان کرد مسئله و نیاز اساسی و امروز بانک های کشور مقوله سودآوری است که به دلیل عوامل موثر شاخصهای بهره وری منابع آنها را مورد تهدید و تحدید قرار داده است و در این میان یکی از مهم ترین شاخص ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب بهره ور کردن جریان فروش و درآمدزایی آنهاست.
درواقع نکته اینجاست که اگر بانک های ما بهترین زیرساخت های بانکداری الکترونیک را هم در اختیار داشته باشند اما نتوانند جریان فروش و بهینه سازی فرآیندهای سودآوری را به درستی مدیریت کنند سرمایه گذاری های کلان در آن بخش نیز امری بیهوده خواهد بود.

از سوی دیگر با تغییرات شگرف در حوزه اقتصاد و سبک زندگی، امروز با مفاهیم جدیدی در خدمات رسانی به مشتریان مواجه هستیم که قطعاً می تواند بر حال و آینده نظام بانکی موثر باشد.
نگاه ما این است که مفاهیمی مانند بانک، بیمه، پرداخت، بورس، ارتباطات، فین تک و… میتوانند در فضایی میانرشتهای باهم گره بخورند و نگاهی نو در حوزه فروش خدمات و محصولات مالی را به وجود آورند که شکل گیری و توسعه آن نیازمند رویکرد حرفه ای در مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب وکار در این بخش است.
راهحل پیشنهادی ما که به عنوان یک ترند جهانی برای خروج بنگاه های مالی از بحران فروش شناخته میشود “کنفرانس مهندسی و مدیریت سوپرمارکت های مالی” است.
سوپرمارکت مالی یک مفهوم عام از توسعه خدمات مالی بر مبنای مدل های بهینه فروش و مبتنی بر بانکداری باز است که صنعت مالی کشور ما برای آینده به آن نیاز جدی دارد و باید با نگاهی جدی داشته باشد.
در سوی دیگر نیز مردم به عنوان مشتریان این صنعت از کنار این نگاه تحولی بهره های فراوانی خواهند برد که می تواند به آنها فرصت تجربه جدید و لذت بخشی را در خرید و بهره مندی از خدمات مالی ارائه کند. خدماتی در قالب یک پنجره واحد کسب وکار و مبتنی بر هوش تجاری که در آن راحتی، سرعت، کیفیت در زمان فروش و پس از فروش پیش بینی میشود.
ما مدعی هستیم همانطور که یک دهه پیش توانستیم بانکداری الکترونیک را به عنوان گفتمان جدی بخش خصوصی و دولتی نظام بانکی کشور تبدیل کنیم به زودی مفهوم سوپرمارکت های مالی نیز در ایران به گفتمان اصلی نظام بانکی و به طور کل صنعت مالی کشور تبدیل خواهد شد
بنابراین در این مسیر دست همه علاقه مندان را برای همراهی می فشاریم تا به واسطه این تغییر گفتمان بتوانیم کشورمان را در این عرصه علمی و عملی یک گام به پیش ببریم.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه