پرش لینک ها

به كارگیری ساختار جدید سوپرماركت های مالی به رشد شاخص های اقتصادی كمك خواهد كرد

عضو سابق كمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت : در واقع تجربه این نوع موسسات در كشور ما بسیار نوپاست اما به كار گیری این ساختار می تواند نتایج مثبتی را در رشد شاخص های اقتصادی داشته باشد .

“جلیلی در گفت و گو با نما :
به كارگیری ساختار جدید سوپرماركت های مالی به رشد شاخص های اقتصادی كمك خواهد كرد

اسماعیل جلیلی نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نما درباره مراکزی به نام سوپرمارکت های مالی گفت : کار این موسسات در حال حاضر تبدیل به یک نوع صنعت شده است و امروز صندوق ها و بنگاه های مالی تلاش دارند که نهایت نقش آفرینی خود را در رشد اقتصادی کشورها با هدف گیری بخش های خاصی از اقتصاد که قابلیت تامین مالی برای به حرکت درآوردن دیگر بخش ها را دارند در دستور کار قرار دهند .
وی ادامه داد : سوپرمارکت های مالی در کنار دیگر موسسات مالی و بانک ها تلاش می کنند فارغ از بروکراسی پیچیده ای که در روند بانک ها یا هزینه دسترسی بالایی که برای تامین منابع معمولا وجود دارد را در فضای کوچک تر در قلمرو فعالیتی با انعطاف پذیری بالاتر نسبت به تامین مالی بخش های نیازمند داشته باشند .
وی با بیان دیگر وظیفه این سوپرمارکت ها ی مالی مبنی بر اینکه سرمایه های افراد را جمع آوری و نگهداری می کنند ، اذعان داشت : تامین منابع ویا پاسخ به تقاضاهایی که در بازار فعالیت های اقتصادی وجود دارد از دیگر وظایف این بنگاه هاست و به نوعی نقش موسسات مالی و بانک ها را بازی می کنند اما به دلیل کوچک بودنشان هزینه های گزافی موسسات بزرگ مشمول اینها نمی شود .
وی توضیح داد : در دنیا مرسوم است که در قالب صندوق های سرمایه پذیر یا سرمایه گذار از آنها نام برده می شود و اصطلاح سوپرمارکت های مالی آن چیزی است که امروز توسط برخی از کارشناسان مطرح می شود .
وی با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده در بانکها در حالت یکسان و یکنواخت قرار گرفته است ، تصریح کرد : صندوق های سرمایه گذاری و بانکها ممکن است در این وضعیت از این روش سوپر مارکت های مالی استفاده کنند اما باید بدانیم که بیشتر هزینه های تحمیلی به بانکها و موسسات مالی ناشی از بروکراسی های اداری است که وجود دارد .
وی متذکر شد : در واقع اضافه کردن ساختار جدید به بانک ها و موسسات مالی تاثیر زیادی برای برون رفت از مشکلات را برای آنها ندارد و اساسا سوپرمارکتهای مالی موسسات جدیدی هستند که از ساختار منعطفی استفاده می کنند که در قالب واحدهای کوچک تامین منابع برای حضور در بازار از این رویکرد بهره می گیرند.
وی تشریح کرد : هرچه محدودیت در استفاده از منابع مالی بانک ها بیشتر می شود استقبال از این بنگاه ها یا به اصطلاح سوپرمارکت های مالی به دلیل دسترسی آسان تر بیشتر می شود .
وی در پایان یادآور شد : در واقع تجربه این نوع موسسات در کشور ما بسیار نوپاست اما به کار گیری این ساختار می تواند نتایج مثبتی را در رشد شاخص های اقتصادی داشته باشد .

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه